Skip links
DHI Saç Ekimi

DHI Saç Ekimi Fiyatları 2024

  DHI saç ekimi işlemi, dökülme ve kellik problemleri ile karşılaşan bireylerde etkili sonuçlar alınmasına imkan sunan bir yöntemdir. Saç dökülmesi, hem kadınlarda hem de erkeklerde sıklıkla görülebilen bir problemdir. Yaş ile birlikte artış gösteren bu durum, cinsiyete ve temel nedenine göre farklı şekillerde ortaya çıkar. Saç ekimi ise etkenden bağımsız olarak dökülme sorununda tercih edilen çözümler arasında yer alır. Saç ekiminde kullanılan farklı teknikler mevcuttur. Bu tekniklerden birisi olan DHI işlemi, “direct hair implantation” teriminin kısaltması olup doğrudan saç ekimi anlamına gelir.

  DHI Saç Ekimi Nedir?

  Saç ekimi, donör adı verilen sağlıklı bölgeden alınan foliküllerin istenen alanlara yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Bunun için öncelikle donör alandan foliküller toplanır ve uygun bir ortamda muhafaza edilir. Ardından, dökülme saptanan bölgeye foliküllerin yerleştirilmesi amacıyla mikro-kanallar açılır. Açılan kanalcıklara sağlıklı foliküller birer birer ekilir ve operasyon tamamlanır.

  Saç ekim yöntemlerinden birisi olan DHI işleminin diğer tekniklerden en önemli farkı ise toplanan foliküllerin dış ortamda saklanmasına gerek kalmaksızın doğrudan istenen bölgeye yerleştirilebilmesidir.

  DHI işleminde kullanılan alet, kalem benzeri bir görünüme sahip olup toplanan folikülleri kendi içerisinde taşır. Ekim sırasında ise aynı anda hem mikro-kanalların açılmasına hem de foliküllerin yerleştirilmesine olanak tanır. Böylece toplanan saç folikülleri direkt olarak istenen yere ekilebilir. Bu, saç ekiminin başarısına önemli düzeyde katkı oluşturur. Saç ekiminin ardından beklenen sonuçların elde edilebilmesi için operasyonu gerçekleştiren hekimin uzmanlığı ve deneyimi kritik konuma sahiptir.

  DHI işlemi, tıpkı diğer saç ekimi yöntemleri gibi cerrahi bir işlem niteliğindedir. Bu nedenle, yalnızca alanında uzman hekimler tarafından uygulanabilir. Kişiye özgü olarak ve doğru biçimde hazırlanan bir program ile gerçekleştirilen DHI işlemi, bireyler için en verimli sonuçların alınabilmesine katkıda bulunur.

  DHI Saç Ekimi Nedir

  DHI Saç Ekimi Kimlere Uygulanır?

  Saç dökülmesi şikayeti olan bireylerde hangi tedavi yönteminin daha uygun olduğunun belirlenmesi için birtakım muayeneler yapılması gerekir. Saç ekimi sonucunda beklenen görünümün elde edilebilmesinde operasyon süreci kadar kişiye özgü faktörler de etkilidir. Bu nedenle muayene sırasında, saç ekiminin başarısı açısından önem taşıyan şu özellikler değerlendirilir:

  • Yaş: Dökülme problemi, yaş ile artan sıklığa sahiptir. Bu nedenle, özellikle 25 yaşından büyük bireylerdeki saç dökülmesi için DHI tedavisi uygulanabilir. Bununla birlikte daha genç bireyler de hekimleri tarafından önerildiği takdirde DHI işleminden faydalanabilirler. DHI saç ekimi için herhangi bir yaş limiti bulunmamaktadır fakat yaşa bağlı olarak dökülmenin şiddeti ve tedavi prosedürü değişebildiğinden ötürü uzman doktorun görüşü önemlidir.
  • Saç kalınlığı: Dökülme gözlenen alanın başarılı bir biçimde kapatılabilmesi için yeterli sayıda folikül kullanılmalıdır. Saç kalınlığı ise, ekim işlemi sırasında gereken folikül sayısında belirleyicidir. Kalın saç yapısına sahip bireylerde genellikle daha az saç folikülü ile işlem gerçekleştirilebilirken ince saç için daha fazlasına gereksinim bulunur.
  • Donör bölgenin sağlığı: Sağlıklı bölge içerisindeki saçlar ne kadar sık ve yoğun yerleşimli ise ekim için o kadar küçük bir donör alandan saç toplanması yeterlidir. Santimetrekare başına düşen folikül sayısı 40’tan az olan durumlarda ise istenen sonuçların elde edilmesi daha zor olabilir.
  • Dökülme tipi: DHI işlemi, çoğu saç dökülmesi türüne yönelik olarak uygulanabilir bir yöntemdir. Özellikle androjenik alopesi, yani erkek tipi saç dökülmesi problemi yaşayan bireylerde DHI yönteminden başarılı sonuçlar elde edilebilir.
  • Ek hastalıklar: DHI tedavisi, cerrahi bir prosedür olduğundan kişinin genel sağlık durumu ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle özellikle herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin saç ekimi işlemi öncesinde hekimlerine danışmaları gereklidir. Ek olarak, kan sulandırıcı özelliğe sahip bazı ilaçların kullanıldığı durumların da doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.
  DHI Saç Ekimi Nasıl Yapılır

  DHI Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

  DHI işlemi öncesinde, tedavi prosedürü için gerekli planlamalar yapılır. Hekim, dökülme gözlenen bölge için yaklaşık olarak ne kadar saç ekilmesi gerektiğini belirler. Buna uygun olarak donör bölge boyutları tespit edilir. Doğru şekilde planlanan bir operasyon, tedavi sonrası başarıya büyük oranda katkı sunar. Ek olarak istenen sonuçlar için randevu gününden önceki birkaç gün boyunca alkol, sigara tüketiminden kaçınılması gereklidir. Benzer şekilde, saç boyası veya kına gibi uygulamalardan da bu dönemde uzak durulmalıdır. Devamlı kullanılan ilaçlar ve kronik hastalıklar, hekim tarafından değerlendirilerek kişiye özel bir program oluşturulur. Böylece tedavi öncesindeki uygun hazırlıklar neticesinde sağlıklı bir saç görünümü hedeflenir. Tedavi gününde aşağıdaki basamaklar doğrultusunda işlem gerçekleştirilir:

  1. Alıcı (ekim yapılan) ve donör bölgelerin hazırlanması: İşlem sonrası olası enfeksiyonların önüne geçilebilmesi amacıyla alıcı ve donör bölgeler uygun şekilde temizlenir. Ardından operasyon sırasında herhangi bir ağrı veya acı oluşmaması için lokal anestezi uygulanır.
  2. Donör bölgeden folikül alınması: DHI işlemi sırasında Choi implanter adı verilen ve kalem görünümüne sahip özel bir alet kullanılır. Choi kalemi ile donör bölgeden alınan saç folikülü, direkt olarak cihaz üzerinde muhafaza edilerek doğrudan ekilir.
  3. Foliküllerin istenen bölgeye ekimi: Choi kalemi kullanılarak toplanan saç folikülleri, herhangi bir dış ortamda bekletilmeden doğrudan hedef alana yerleştirilir. Cihazdaki iğne uç, folikülün oturması için mikro-kanalı açarken aynı zamanda ekim işlemini de gerçekleştirir. Ekim, anatomik özelliklere dikkat edilerek uygun açı ve pozisyonda yapılır.
  4. Kontrol ve pansuman: Tüm saç folikülleri istenen bölgelere yerleştirildikten sonra genel kontroller gerçekleştirilerek operasyon sonlandırılır. İyileşme sürecinin sorunsuz geçmesi için işlem uygulanan alanlar uygun antibiyotikli kremler ile pansumanı yapılarak kapatılır.

  DHI Saç Ekiminde Kullanılan Kalemlerin Özellikleri Nelerdir?

  DHI saç ekimi, Choi implanter adı verilen özel bir kalem kullanılarak gerçekleştirilir. Choi kalemi, farklı boyutlara sahip iğne uçlara sahiptir. Tedavi esnasında, işlem uygulanan bölgeye ve folikül özelliklerine göre değişik uçlar seçilebilir. Uçlara, ekim yapılan bölgenin doğal saç hattına göre uygun açılar verilerek foliküller yerleştirilir. Bu sayede yeni ekilen saçların da doğal görünümde olmaları sağlanır.

  Choi kaleminin en belirgin özelliklerinden biri, ekim işlemi sırasında saç folikülünü cilt altına iterken aynı zamanda mikro-kanalları da açabilmesidir. Böylece, kanalcıkların oluşturulması sırasında saç foliküllerinin dış ortamda muhafaza edilmesine gerek kalmaz. Bu, folikül sağlığı açısından önem taşıyan bir özelliktir.

  DHI Saç Ekimi Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

  DHI tedavisi, farklı uygulama tekniği sebebiyle diğer saç ekim yöntemleriyle karşılaştırıldığında belirgin üstün özelliklere sahiptir. DHI işlemi ile gerçekleştirilen saç ekimi operasyonu sırasında elde edilen avantajların bazıları şöyledir:

  • Yarasız iyileşme: Saç ekiminde kullanılan FUT (foliküler ünite transplantasyonu) gibi teknikler, donör bölgeden belli boyutlarda saçlı derinin toplanmasını gerektirir. Bu işlem, kozmetik açıdan kişiyi rahatsız edebilen ve uzun süreli yara izine sebep olabilir. DHI yönteminde ekimi planlanan saç folikülleri birer birer toplandıkları için yara izi oluşumu gözlenmez.
  • Doku sağlığı: DHI işleminde kullanılan Choi kalemi sayesinde elde edilen en önemli avantajlardan bir diğeri, doku hasarının en aza indirgenerek iyileşme süresinin daha konforlu bir hale getirilebilmesidir. Ek olarak işlem sırasında açılan kanalcıklar sebebiyle oluşan kanama miktarı da DHI tekniği sayesinde düşük düzeyde tutulabilir.
  • Folikül kalitesi: Cilt altı yerleşimli olan foliküller, saç ekimi sırasında toplandıklarından dolayı çevre ile temas halindedir. FUE gibi alternatif saç ekimi yöntemlerinde, toplanan saç folikülleri ekim uygulanana kadar dış ortamda muhafaza edilir. DHI tekniğinde ise donör bölgeden alınan foliküller, Choi kaleminde tutularak doğrudan istenen bölgeye ekilir. Bu sayede, foliküllerin dışarıda geçirdikleri süre de en aza indirgenir.

  DHI tedavisi, yukarıda açıklanan özellikleri ile saç ekiminden başarılı sonuçlar alınabilmesine olanak tanıyan en güncel tekniklerden birisidir. Bununla birlikte her medikal prosedürde olduğu gibi DHI işleminin de kendine özgü birtakım dezavantajları bulunabilir. Güncel teknolojiden faydalanan DHI saç ekimi, kullanılan cihazlar ve işlem sebebiyle diğer yöntemlerden daha avantajlıdır. Ek olarak, yalnızca bu alanda yeterli deneyime sahip uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirilmesi gerekir.

  DHI saç ekimi hakkında daha detaylı bilgi almak ve uzmanlarımıza danışmak için +90 212 215 57 87 telefon numarasından veya Whatsapp hattından bize ulaşabilirsiniz. Detaylı vaka görmek için instagram ve youtube adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz.

  Call Now Button
  × WhatsApp